Fundusze Inwestycyjne

Start Fundusze Inwestycyjne
Pracownicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie procesów tworzenia podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym: firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i samych funduszy inwestycyjnych. Świadczymy usługi w bieżącym doradztwie na ich rzecz oraz w ich interesie we wszelkich kwestiach dotyczących bieżącego i planowanego funkcjonowania, w tym w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych czy spornych. Nasi prawnicy posiedli zróżnicowane doświadczenia w kwestiach związanych z wdrażaniem i stosowaniem dyrektyw, w szczególności MIFID i UCITS w tym także oprzeć audyty powdrożeniowe. Obsługujemy firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz same fundusze inwestycyjne na każdym etapie ich działalności: Pozostajemy w relacjach z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami w zakresie doradztwa w otoczeniu legislacyjnym czy przy kształtowaniu standardów środowiskowych dla tfi  i ich funduszy. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w zakresie prac legislacyjnych dotyczących funkcjonowania emitentów i firm inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. Dzięki współpracy z obiema instytucjami, jesteśmy na bieżąco zaangażowani w proces tworzenia i rozumienia przepisów prawa dotyczących rynku kapitałowego w Polsce.

Eksperci w dziedzinie

prof. Marcin Dyl

radca prawny, partner

Pokaż profil