Dokument stworzony przez prawników Kancelarii w sprawie możliwości zgłoszenia dotąd nieujawnionych dochodów w celu ich opodatkowania na gruncie Polskiego Ładu

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szczególnej instytucji umożlwiającej zadeklarowanie dotąd nieujawnionych dochodów w celu ich opodatkowania, czyli przejściowym ryczałtem od dochodu.
Wspomniana instytucja zostanie wprowadzona na grunt prawa polskiego ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105), czyli tak zwanym Polskim Ładem.
Przejściowy ryczałt od dochodu jako wyjątkowe rozwiązanie na gruncie polskiego prawa podatkowego jest swoistą zachętą dla osób, które dobrowolnie mogą zdecydować się na ewentualną korektę dochodu, który do tej pory nie był w pełni wskazywany.Jednocześnie przy spełnieniu określonych warunków niniejsza deklaracja będzie skutkowała zwolnieniem z innych negatywnych konsekwencji związanych z zatajaniem wysokości przychodów bądź dochodów.

KMD LEGAL_Informacja w sprawie możliwości zgłoszenia dotąd nieujawnionych dochodów lub przychodów w celu ich opodatkowania