PARTNERSTWO KANCELARII W KONGRESIE SEG

Z przyjemnością informujemy o świadczonym partnerstwie Kancelarii na rzecz XI Kongresu Prawników Giełdowych Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG). Wydarzenie otworzył partner Kancelarii – prof. Marcin Dyl prelekcją: na temat nowego ujęcia definicji oferty publicznej. Mec. Marczuk uczestniczył w symulacji Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki S.A. poświęconej statutowym ograniczeniom prawa głosu oraz korporacyjnemu ujęciu polityki wynagrodzeń.

Tradycyjnie poprowadziliśmy monograficzne warsztaty tematyczne, tym razem skupiając się na wpływie wprowadzonych przepisów o CRBRz regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy na procedurę compliance spółek publicznych. Prowadzący warsztaty prof. Michał Królikowski serdecznie dziękuje uczestnikom za rekordową obecność oraz ich aktywny udział w dyskusji.

Więcej o warsztatach oraz o samym kongresie można przeczytać tutaj: https://seg.org.pl/pl/xi-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg