Partner KMG Legal – adw. Maciej Geromin współprowadzącym szkolenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Kongres restrukturyzacyjny

W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Kongres restrukturyzacyjny, organizowanej przez Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Gdańską i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego adw. Maciej Geromin brał udział w debatach nad efektywnością ekonomiczną i nowymi wyzwaniami pracy sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowo w ramach przeprowadzonego szkolenia dla sędziów sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych obu instancji, doradców restrukturyzacyjnych, przedsiębiorców i praktyków prawa szeroko omówił kluczowe zagadnienia związane z bieżącymi problemami stosowania przepisów o tak zwanej uporządkowanej likwidacji w ramach postępowania upadłościowego (pre-pack).