Partner kancelarii – Marcin Marczuk powołany na stanowisko Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Miło nam poinformować, że w dniu 23 czerwca br., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Partner Kancelarii KMD Legal – Marcin Marczuk został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu oraz pomiędzy uczestnikami Depozytu, związane z zakresem działalności Spółki.