Oświadczenie Prof. Michała Królikowskiego

Po zapoznaniu się z zarzutami postawionymi mi przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku oświadczam, że są one bezzasadne i wynikają z niezrozumienia relacji lojalności adwokata wobec jego klientów. Obrony swoich praw i dobrego imienia będę dochodził w trakcie toczonego postępowania. Niemniej wiele z podawanych przez środki przekazu informacji co do okoliczności zarzucanych mi czynów nie są zgodne z prawdą a czasem i z ustaleniami śledczych.

Moje zatrzymanie na zlecenie Prokuratury było zbędne i bezpodstawne.

Moje dotychczasowe kontakty z organami postępowania przygotowawczego przebiegały w kooperacji, jaka była tylko możliwa z uwagi na związanie tajemnicą adwokacką oraz tajemnicą obrończą, w związku z wykonywanym przeze mnie zawodem adwokata oraz obowiązkiem rzetelnego dbania o dobro moich Klientów. Tak też zamierzam postępować w dalszej jego części.

W związku z powyższym, proszę media opisujące przedmiotową sprawę o przywoływanie mnie z pełnego imienia i nazwiska oraz publikowanie pełnego wizerunku.

Wyrażam głęboką wdzięczność za wszelkie słowa wsparcia i otuchy od wszystkich osób i środowisk wyrażających wsparcie dla mnie i moich Najbliższych. Dziękuję ponadto serdecznie współpracownikom za niesioną pomoc i zrozumienie.

Prof. Michał Królikowski, adwokat