Start Oferta

OFERTA KANCELARII

Specjalizujemy się w dziedzinach

Prawo gospodarcze

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie w obszarze prawa gospodarczego.

Prawo spółek

Jesteśmy zespołem prawników, którzy rozumieją biznes. Mamy bogate doświadczenie w obsłudze ...

Rynek kapitałowy

Świadczymy usługi w rozległym zakresie w obszarze rynku kapitałowego na rzecz emitentów papierów wartościowych, inwestorów...

Fundusze Inwestycyjne

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie procesów tworzenia podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym

Osobiste ryzyko gospodarcze

Oferujemy obsługę w zakresie identyfikowania i minimalizowania ryzyka gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ...

Spory korporacyjne

Wykorzystując doświadczenie naszego zespołu, oferujemy wsparcie w zakresie prowadzenia sporów korporacyjnych w tym podczas działalności ...

Prawo karne gospodarcze

Prowadzimy obsługę w zakresie prawa karnego gospodarczego.

Postępowanie administracyjne

Nasza kancelaria specjalizuje się także w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach administracyjnych ...

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Od kilku lat udowadniamy, że jesteśmy prawnikami, którzy rozumieją, że restrukturyzacja nie jest ...

Postępowania upadłościowe

W razie niewypłacalności przedsiębiorstwa rozumiemy, że sukces upadłości powinien polegać na jej sprawnym i efektywnym ekonomicznie ...

Kontrola skarbowa

Zajmujemy się prowadzeniem spraw klientów poddanych kontroli ze strony administracji skarbowej.

Upadłość konsumencka

Pomagamy konsumentom wychodzić na prostą w wypadku nadmiernego zadłużenia lub popadnięcia w spiralę zadłużenia ...

Jak Pracujemy?

  • Nie powielamy utartych schematów
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie
  • W naszych działaniach łączymy bogate doświadczenie z wiedzą teoretyczną
  • Dbamy o to, by zrozumieć sprawy naszych klientów i ich samych
  • Szukamy rzeczywistych rozwiązań przedstawionych nam problemów

MOCNE STRONY

Dlaczego warto powierzyć nam sprawę

Kompetencja i Autorytet

Nasz zespół został zbudowany wokół wiodących autorytetów w środowisku prawniczym, posiadających uznanie i szacunek oraz legitymujących się stopniami naukowymi. W każdej chwili możemy skutecznie przeprowadzić konsultację z uznanymi autorytetami naukowymi w większości specjalizacji prawnych. Cieszymy się dobrą opinią w środowisku wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej. Dzięki temu pracujemy wnikliwiej i skuteczniej niż większość prawników dostępnych na rynku.

Doświadczenie Zawodowe

Posiadamy wszechstronne i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu najtrudniejszego doradztwa prawnego w sytuacjach kryzysowych o ogólnopaństwowym wymiarze, świadczonych centralnym organom państwa, takim jak Marszałek Sejmu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości oraz Szef Kancelarii Sejmu, które wykorzystujemy w prowadzeniu spraw naszych klientów. Pozwala nam to z profesjonalnym spokojem i precyzją reagować na trudności, jakie spotykają naszych klientów.

Innowacyjność

Poszukujemy kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów, posiadamy zdolność dopasowania warunków współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, oferując dla klientów dedykowane i optymalne finansowo usługi prawne. Prowadzimy sprawy w różnych konfiguracjach: działalność osobista w niewielkim zespole, wyspecjalizowane zespoły powoływane wraz z naszymi partnerami w zakresie wsparcia pozycji procesowej, określania ryzyka otoczenia biznesowego spraw wymagających wielowątkowych kompetencji prawniczych.


Jesteśmy przekonani, że dobre doradztwo prawne wynika ze zrozumienia rzeczywistych potrzeb i celów osoby, która powierza nam swoją sprawę. Podejmujemy wysiłek, by pojąć specyfikę biznesu naszych klientów oraz wesprzeć ich naszym oglądem otoczenia prawnego, w którym funkcjonują.