Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o upadłość celowej spółki deweloperskiej

Prof. Michała Królikowskiego i mec. Łukasza Strycharczyka w najnowszym numerze czasopisma KIDR – Doradcy restrukturyzacyjnym koncentrują się na omówieniu relacji prawno-gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć deweloperskich a oceną prawnokarną. Artykuł zawiera niezwykle praktyczną i ważką z punktu widzenia obrotu gospodarczego analizę zagadnienia rozumienia zasad odpowiedzialności karnej zarządu w wypadku niewypłacalności dewelopera. Autorzy, opierając się na doświadczeniu wyciągniętym z kilku postępowań karnych, przedstawiają realne zagrożenia wynikające z błędnego rozumienia ryzyka i oceny ryzyka prowadzenia działalności deweloperskiej.