„Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych”- artykuł aplikanta adwokackiego kancelarii KMG – Arkadiusza Górskiego

Artykuł opublikowany w kwartalniku Doradca Restrukturyzacyjny nr 1 [1/2018], ISSN 2450-1956 porusza kwestię odpowiedzialności majątkiem osobistym osób zasiadających w organach zarządczych za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych. Zagadnieniem problematycznym jest kwestia zawinienia osób wchodzących w skład zarządów za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w sytuacji, w której osoby te nie miały obiektywnej możliwości przewidzieć, że organy podatkowe zakwestionują złożoną przez spółkę deklarację podatkową. Artykuł wskazuje na rozróżnienie momentu powstania zobowiązania i zaległości podatkowej oraz wymagalności należności publicznoprawnej, a więc momentu, w którym organy podatkowe mogą skutecznie wszcząć i prowadzić egzekucję z majątku spółki. To właśnie moment powstania wymagalności należności publicznoprawnej powinien być decydujący dla ustalania odpowiedzialności osobistej członków zarządu, bowiem dopiero wtedy zaszły przesłanki skutkujące koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.