Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych z sierpnia 2019 roku nakłada szereg nowych obowiązków na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Nowelizacja likwiduje między innymi papierową formę akcji, co wiąże się dla spółek z koniecznością rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy bądź w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Pierwsze działania spółek, w związku z wprowadzoną nowelizacją, wymagane są jeszcze przed końcem czerwca 2020 roku, kiedy to upływa termin na wezwanie akcjonariuszy do składania dokumentów akcji w spółce. Dnia 1 stycznia 2021 roku akcje te wygasną z mocy prawa. Dodatkowo nowelizacja wprowadza możliwość prowadzenia działalności w nowej formie prawnej – prostej spółki akcyjnej. W przypadku prostej spółki akcyjnej przepisy wprowadzające obowiązek rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy wchodzą w życie jeszcze wcześniej – 1 marca 2020 roku. Służymy pomocą prawną w realizacji ww. obowiązków ustawowych jak również w kontakcie z KDPW czy domami maklerskimi świadczącymi usługi prowadzenia rejestru.