Możliwość podniesienia zarzutu bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika na etapie tworzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności

Artkuł prawników kancelarii Królikowski Marczuk Geromin w najnowszym numerze czasopisma KIDR – Doradcy restrukturyzacyjnym [link: http://kidr.pl/kwartalnik-doradca-restrukturyzacyjny]. W treści artykułu autorstwa Macieja Geromina i Mateusza Mickiewicza dzielimy się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami nad możliwością ochrony praw dłużnika przed nadmiernością zabezpieczeń paraliżujących postepowania restrukturyzacyjne, z drugiej strony podpowiadamy wierzycielom czego nie robić, aby nie narazić się na zarzut nadzabezpieczenia. Mamy nadzieje, że artykuł pomoże zwiększyć świadomość uczestników postępowań restrukturyzacyjnych co do oceny zabezpieczeń dokonywanych na majątku dłużnika.