Mec. Maciej Geromin współautorem artykułu w numerze 12[2/2018] Doradcy Restrukturyzacyjnego

Temat zamieszczonego artykułu to: „Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. II”. Publikacja stanowi kontynuację szerokiego omówienia zasad udzielania pomocy publicznej w postępowaniach restrukturyzacyjnych, które ma miejsce na łamach czasopisma Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. W tym numerze podjęte zostało kluczowe zagadnienie związane z zasadami sporządzania testu prywatnego wierzyciela.