Mec. Łukasz Świątek oraz mec. Arkadiusz Górski uczestnikami webinarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „Identyfikacja Akcjonariuszy”

W dniu 29 września 2020 r. eksperci kancelarii mec. Łukasz Świątek oraz mec. Arkadiusz Górski wzięli udział w webinarium organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych poświęconym tematyce „Identyfikacji Akcjonariuszy”. Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział zadeklarowało około 200 osób, przedstawicieli spółek publicznych. To pokazuje, że tematyka związana z nowowprowadzonymi regulacjami umożliwiającymi spółkom publicznym na identyfikację każdego akcjonariusza (choćby posiadającego 1 akcję) wzbudza duże zainteresowanie, a pytanie zadawane podczas webinarium świadczą o wątpliwościach interpretacyjnych wśród samych spółek publicznych.

Przypomnijmy, 3 września 2020 r. weszły w życie przepisy działu IIIA ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, implementujące postanowienia dyrektywy SRD II do polskiego porządku prawnego. Przepisy mają na celu umożliwienie spółkom giełdowym identyfikację akcjonariuszy celem zwiększenia ich zaangażowania i zabezpieczenia ich praw. Przepisy mają umożliwić również bezpośrednią komunikację elektroniczną pomiędzy spółką i akcjonariuszem.