Start Made to measure

Jedną z największych wartości naszej kancelarii jest zdolność do krojenia doradztwa prawnego na rzeczywiste potrzeby i możliwości naszego klienta. Wiąże się to z tym, jakim potencjałem dysponują partnerzy kancelarii:

prof. Michał Królikowski posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy na najwyższych stanowiskach w administracji publicznej jako dyrektora Biura Analiz Sejmowych i wiceministra sprawiedliwości, które pozwoliło mu na zdobycie unikatowych umiejętności i warsztatu prawniczego, który wykorzystywał w doradztwie nakierowanym na rozwiązywanie najpoważniejszych problemów osób pełniących najwyższe funkcje w państwie i organów państwa, w tym doradztwie kryzysowym. Doświadczenie te obejmują m.in.: doradztwo prawne dla Marszałków Sejmu, Szefów Kancelarii Sejmu, organów Sejmu i Senatu, członków Rady Ministrów. Do najtrudniejszych projektów zrealizowanych przez prof. Michała Królikowskiego należały chociażby:

  • obsługa prawna innych najpoważniejszych w latach 2006—2014 kryzysów państwowych, związanych m.in. z procesem lustracyjnym, działalnością komisji śledczych, upadkiem koalicji rządowych, negocjacją najpoważniejszych projektów w Unii Europejskiej dotyczących wymiaru sprawiedliwości,
  • przeprowadzenie największych w ostatnim dwudziestoleciu reform w wymiarze sprawiedliwości oraz prawie gospodarczym,
  • reprezentowanie ze spektakularnym sukcesem rządu w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Obecnie prof. Michał Królikowski świadczy usługi o podobnym charakterze dla przedsiębiorców i innych osób prywatnych, zwłaszcza uwikłanych w skomplikowane procesy decyzyjne lub mierzących się z wielowątkowym ryzykiem osobistymi i biznesowymi. Są to usługi w całości dedykowane indywidualne, budowane na zasadzie zaufanego i dyskretnego doradztwa, uwzględniającego wielowymiarowe podejście oparte na definicji realnego celu klienta.

Marcin Marczuk, radca prawny – jest niekwestionowanym liderem w ofertach publicznych na polskim rynku kapitałowym, posiada znakomitą intuicję biznesową, doskonale rozumie potrzeby i warunki działania przedsiębiorców. Wszyscy jego dotychczasowi klienci cenią go za indywidualne podejście i zdolność rozwiązywania referowanych mu problemów. Jego obszar zainteresowań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów finansowych, w tym ofert publicznych, prawa korporacyjnego, przekształceń, podziałów fuzji i przejęć (transakcje M&A), prawa grup kapitałowych czy programów motywacyjnych dla kadr zarządzających spółek publicznych.

  • Rekomendowany przez Chambers&Partners IFLR 100 czy Legal 500 Europe jako wiodący prawnik rynku kapitałowego (Equity, Financial and Corporate).
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w KPWiG (obecnie KNF) (1996–1999); w publicznych zakładach ubezpieczeń oraz jako partner zarządzający w renomowanej kancelarii prawnej. W latach 2011-2013 był sędzią Sądu Polubownego przy KNF.
  • Zasiada lub zasiadał w kilkudziesięciu radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych, pełnił również funkcję członka komitetów audytu.
  • Autor i współautor wielu artykułów prasowych w GG Parkiet, Rzeczpospolitej, DGP, Pulsie Biznesu, czy Manager Magazine oraz publikacji naukowych prawa rynku kapitałowego oraz prawa papierów wartościowych.

Prof. Marcin Dyl jest jednym najbardziej cenionych w Polsce znawców problematyki prawnej funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i innych aspektów rynku kapitałowego. Od 2005 roku do momentu przystąpienia do naszej kancelarii pełnił funkcję Prezesa Zarządu Izby Zarządzających, reprezentatywnej i wysoce rozpoznawalnej izby gospodarczej; za wkład w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych uhonorowany tytułem  Honorowego Prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Zasiadał w radach nadzorczych spółek istotnych dla funkcjonowania runku kapitałowego (KGHM Polska Miedź, GPW).

Jest szachistą, gra odważnie i roztropnie, tak też doradza naszym klientom.