KONTROWERSJE WOKÓŁ USTAWY AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (potocznie nazywanej ustawą AML; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593) po raz kolejny powoduje wątpliwości interpretacyjne, tym razem w obszarze obowiązków stosowania przepisów ustawy przez menedżerów będących na tzw. kontraktach B2B i wykonujących swoją funkcję jako odrębny od spółki przedsiębiorca.

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej odpowiedzi w tym przedmiocie udziela Arkadiusz Górski, adwokat, senior associate w KMD Legal.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez eksperta Kancelarii KMD Legal:

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8511542,menedzer-kontrakt-b2b-stosowanie-przepisow-aml.html.amp