Komunikat z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie rozpoznania zażaleń Prof. Michała Królikowskiego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kancelaria KMG Legal informuje, że Sąd Rejonowy w Białymstoku po rozpoznaniu zażaleń wniesionych przez prof. Michała Królikowskiego uchylił zastosowany przez Prokuraturę zakaz wykonywania zawodu oraz istotnie zmniejszył wysokość poręczenia majątkowego.

Kancelaria wyraża zadowolenie z takiego rozstrzygnięcia Sądu, w szczególności ze względu na możliwość powrotu przez Prof. Michała Królikowskiego do wykonywania zawodu adwokata w ramach praktyki prowadzonej w Kancelarii KMG Legal i reprezentacji interesów klientów Kancelarii.

W ocenie Kancelarii podkreślenia wymaga, że zarzuty postawione prof. Michałowi Królikowskiemu przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku są bezzasadne i wynikają z niezrozumienia relacji lojalności adwokata wobec jego klientów, w związku z obowiązującą adwokata tajemnicą adwokacką oraz tajemnicą obrończą.

Jednocześnie, Kancelaria chciałaby ponownie podziękować wszystkim osobom i środowiskom wyrażającym nieustające wsparcie dla prof. Michała Królikowskiego i Jego najbliższych.