Komunikat w sprawie zatrzymania Prof. Michała Królikowskiego, partnera kancelarii KMG Legal

 

Prof. Michał Królikowski został dziś zatrzymany w Szczecinie przez funkcjonariuszy CBŚP na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z zamiarem konwoju do Białegostoku jakoby celem postawienia mu jutro zarzutów procesowych. W inicjowaną postanowieniem w dniu 2 maja 2018 roku sprawę zamieszano CBŚP, doprowadzając tym samym do zatrzymania Prof. Królikowskiego w odległej części kraju, podczas wykonywania obowiązków zawodowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klienta kancelarii. Pobudki zatrzymania w aspekcie samych motywów jak i jego miejsca i czasu są niejasne. W szczególności dotychczasowa współpraca z organami postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie odbywała się w kooperacji ze strony Prof. Królikowskiego, jaka była tylko możliwa z uwagi na związanie tajemnicą adwokacką. W naszej ocenie sprawa zatrzymania ma charakter polityczny oraz pokazowy i nie znajduje uzasadnienia zarówno procesowego jak i materialnoprawnego. Z posiadanych informacji wynika, że Prof. Królikowski nigdy nie był przesłuchiwany w tej sprawie, jak i Prokuratura nie wzywała Prof. Królikowskiego celem przeprowadzenia jakiejkolwiek czynności, na które Prof. Królikowski, w razie wezwania bezsprzecznie i bezzwłocznie by się stawił. O sprawie komunikujemy się z ORA w Warszawie.