KOMENTARZ DO USTAWY AML POD REDAKCJĄ PARTNERÓW KANCELARII

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem wydawnictwa CH. Beck dnia 31 sierpnia 2021 r. ukaże się pierwszy na rynku tego wydawnictwa komentarz do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.), uwzględniający najnowsze zmiany ustawodawcze, który w całości współtworzyli prawnicy Kancelarii KMD Legal. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją partnerów Kancelarii – dr hab. Marcina Dyla, prof. UW oraz dr hab. Michała Królikowskiego, prof. UW. Wśród autorów poszczególnych fragmentów wymienić należy: adw. Arkadiusza Górskiego, apl. adw. Joannę Kruszyńską, apl. adw. Katarzynę Krzykwę, apl. adw. Klaudię Lewandowską, r.pr. Marcina Marczuka, adw. Macieja Mierzejewskiego, adw. Paulinę Sątowską-Strycharczyk, adw. Łukasza Strycharczyka oraz adw. Łukasza Świątka.

Komentarz prezentuje główne założenia przepisów ustawy AML, w tym przedstawia właściwy dla tego typu regulacji sposób interpretacji przepisów. Wartością ww. publikacji jest jej praktyczny charakter, prezentuje bowiem doświadczenia prawników Kancelarii w związku ze stosowaniem przepisów ustawy AML, co niewątpliwie stanowi przejaw wiodącej roli Kancelarii w obsłudze obszaru AML.

Pozycja zwiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących m.in.: obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami ww. ustawy, oceny ryzyka instytucji obowiązanych, identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, uzyskania informacji na temat celu i charakteru stosunków gospodarczych klienta, a także ich bieżącego monitorowania. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny poruszono kwestie dotyczące informacji podlegających zgłoszeniu, procedury zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji. Ponadto, pogłębionej analizie poddano zagadnienia z zakresu szczególnych środków ograniczających, zasad sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi, kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy (w tym procedurę upubliczniania informacji o nałożonych sankcjach). Komentarz odnosi się także do kluczowych kwestii stosowania przepisów karnych w przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania informacji oraz udaremniania czy utrudniania przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Oprócz podstawowej materii ustawowej, komentarz szczegółowo omawia kwestie polegające m.in. na dodaniu do katalogu instytucji obowiązanych notariuszy oraz przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, a także opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Niniejsza pozycja w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z pierwszym na rynku komentarzem wydawnictwa C.H. Beck do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniającym najnowsze zmiany ustawodawcze.

Więcej informacji na temat publikacji można znaleźć pod adresem:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20087-ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-komentarz-marcin-dyl-prof-uw?gclid=CjwKCAjwmeiIBhA6EiwA-uaeFYh8ynbt5yHUK256jkL3WtFo3f89uMScofd4FPgw7wIqRkJrh7NmuBoC6cwQAvD_BwE#opis