Komentarz autorstwa prof. Michała Królikowskiego i mec. Łukasza Strycharczyka dotyczący stosowania i wymiaru środków zabezpieczających wobec sprawców niepoczytalnych w Ius.Focus Prawo karne 03/2020

W ramach Ius.Focus, prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck cyklicznego przeglądu orzecznictwa, w którym kancelaria KMD odpowiada za analizę spraw karnych, ukazała się glosa autorstwa prof. Michała Królikowskiego i mec. Łukasza Strycharczyka poświęcona zagadnieniom stosowania i wymiaru środków zabezpieczających wobec sprawców niepoczytalnych. Zagadnienie to związane jest z rozgraniczeniem zasad stosowania środków zabezpieczających od zasad wymiaru kary jako dwóch oddzielnych instytucji służących odmiennym celom i wykorzystywanych w ramach różnych funkcji prawa karnego. Komentowane orzeczenie sądu oraz analiza autorów mają duże znaczenie w stosunku do praktyki stosowania instytucji środków zabezpieczających, zawiera ono bowiem istotną wypowiedź uzasadniającą stosowanie jednej z funkcjonujących w tym zakresie linii orzeczniczych.