Komentarz autorstwa prawników kancelarii – junior associate Mateusza Hołdy oraz adw. Łukasza Strycharczyka opublikowany w Ius.Focus Prawo karne 11/2021

W ramach Ius.Focus, cyklicznego przeglądu orzecznictwa prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono bieżącą analizę spraw karnych, ukazał się komentarz prawników kancelarii – junior associate Mateusza Hołdy oraz adwokata Łukasza Strycharczyka poświęcony samowolnemu opuszczenia miejsca pracy przez skazanego, zatrudnionego poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta, w kontekście czynności sprawczej czynu z art 242 § 1 k.k.

Prawnicy kancelarii omówili w krótkim komentarzu uchwałę Sądu Najwyższe w składzie siedmioosobowym z dnia 8 kwietnia 2021 roku, sygn. akt I KZP 9/20, w której Sąd Najwyższy dokonał wykładni przepisów artykułu 242 kodeksu karnego. Zwrócono uwagę na znaczenie pojęcia samouwolnienia się, rozróżniono czynność sprawczą z § 1 i § 2 wcześniej wymienionego przepisu, oraz ustalono, że charakter pracy poza zakładem karnym w systemie bez konwojenta jako swoistym rodzajem przepustki uregulowanej w artykule 91 punkcie 2 kodeksu karnego wykonawczego, kończąc tym samym rozbieżności w orzecznictwie sądów w sprawach w których przepis ten znajduje zastosowanie.

W odniesieniu do zaprezentowanej uchwały autorzy zaaprobowali stanowisko w niej wyrażone, wskazując że jest to kontynuacja wcześniejszej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Podkreślili również, że faktycznie istniały w tym zakresie rozbieżności w orzecznictwie, a stanowisko przyjęte w uchwale przez Sąd Najwyższy jest również stanowiskiem aprobowanym przez doktrynę.