KMG LEGAL partnerem konferencji „Wyzwania CRBRz dla spółek giełdowych”

W dniu 4 grudnia 2019 r. eksperci Kancelarii prof. Michał Królikowski oraz Arkadiusz Górski uczestniczyli jako prelegenci w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pod tytułem: „Wyzwania CRBRz dla spółek giełdowych”. Podczas konferencji eksperci tłumaczyli dlaczego wejście w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może pociągnąć dodatkowe obowiązki i zagrożenia dla spółek publicznych. W konferencji uczestniczyło w charakterze słuchaczy ponad 100 przedstawicieli spółek, w tym spółek publicznych. Podczas konferencji pojawiło się bardzo dużo pytań i wątpliwości, co do stosowania nowych regulacji, co oznacza, że poruszone zagadnienie może generować organom spółek sporo problemów praktycznych.