KMG Legal partnerem konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej”

23 stycznia 2019 roku uczestniczymy jako prelegenci w konferencji pt. „Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej”. Miejsce – al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa – od godz. 11.00.

https://seg.org.pl/pl/dzialania-spolki-gieldowej-w-sytuacji-ekstremalnej-transmisja-online;

Podczas wydarzenia Kancelarię KMG Legal reprezentuje jej Partner prof. Michał Królikowski, ceniony autorytet w dziedzinie ryzyk gospodarczych oraz prawa karnego i jego procedur.

Konferencja złożona z czterech paneli tematycznych: Przesłuchanie-Zatrzymanie-Przeszukanie-Raportowanie. W pierwszej kolejności omawia się potencjalne podstawy zatrzymania władz spółki publicznej – zarówno w aspekcie formalno-prawnym jak i praktycznym, wskazując przy tym pożądane prawnie zachowania osób, które znalazły się w takiej sytuacji. W dalszej kolejności przedstawia się rodzaje uprawnień przysługujących zatrzymanym na etapie przesłuchania oraz egzemplifikacja zakresu ujawnień w protokołach z czynności. Następnie omawia się procedurę zgodnego z prawem przeszukania poprzez wskazanie podmiotów uprawnionych do dokonywania czynności, wymaganej dokumentacji, obowiązków osoby w stosunku do której prowadzone są czynności oraz zasadniczych różnic w zakresie przeszukiwania firmy a prywatnego mieszkania. Na zakończenie uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu skutecznego i zgodnego z prawem raportowania przez spółkę publiczną, a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych m.in. w potrzebie podjęcia istotnej decyzji podczas nieobecności osób zarządzających.

Adresatami konferencji są przede wszystkim osoby zarządzające w spółkach publicznych, a także pracownicy kluczowi działów prawnych i operacyjnych.