KMD Legal Partnerem Merytorycznym wydarzenia „Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA”

Pragniemy poinformować o objęciu przez Kancelarię partnerstwa merytorycznego w organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych cyklicznych wydarzeniach „Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Najprostsze zwyczajne walne sprawozdawcze”, z których pierwsze odbyło się w dniu 9 kwietnia 2020 r.
Symulacje zdalnych posiedzeń walnego zgromadzenia w zamierzeniu są odpowiedzią na aktualną sytuację spółek publicznych w warunkach ograniczeń funkcjonalnych spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z nich potrzebami przeniesienia wielu aspektów działalności spółek w sferę działań zdalnych. Celem pierwszej symulacji była prezentacja generalnych rozwiązań dotyczących organizacji e-WZ (wobec zbliżającego się okresu – Zwyczajnego) oraz przeprowadzenie wraz z uczestniczącymi online „akcjonariuszami” testów platformy sprzętowo-programowej służącej realizacji elektronicznego walnego zgromadzenia wykorzystującej dwustronną komunikację z aktywnym praem do stawiania wniosków, pytań i głosowań ze strony „akcjonariuszy”. Niezakłócone narzędzia do połączeń internetowych przygotował Unicomp-WZA.
Z naszej strony mec. Marcin Marczuk – Partner KMD; podczas wydarzenia w roli doradcy prawnego Spółki; relacjonował i oceniał prawnie poszczególne kwestie prawne dotyczące symulacji oraz odpowiadał na pytania uczestników, którzy czynnie uczestniczyli w elektronicznej symulacji walnego zgromadzenia. W przygotowaniu dokumentacji ZWZ oraz jego scenariuszy jak i w przebiegu symulacji wzięli udział również inni prawnicy KMD.legal: Katarzyna Krzykwa, Aleksandra Zawadzka, Klaudia Lewandowska oraz Łukasz Świątek (w rolach akcjonariuszy i członków organów Spółki).
Kolejne wydarzenia z cyklu symulacji zaplanowano na 14, 16 i 20 kwietnia, zaś wobec ogromnego zainteresowania, SEG pracuje nad przygotowaniem spotkań w kolejnych terminach.

14 kwietnia 2020 roku Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Nadzwyczajne walne wyborcze

Szczegóły pod adresem: https://seg.org.pl/pl/symulacja-wza-zwyklej-spolki-sa-nadzwyczajne-walne-wyborcze

16 kwietnia 2020 roku Symulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Nadzwyczajne walne obejmujące niestandardowe problemy

Szczegóły pod adresem: https://seg.org.pl/pl/symulacja-wza-zwyklej-spolki-sa-nadzwyczajne-walne-obejmujace-niestandardowe-problemy

20 kwietnia 2020 rokuSymulacja e-WZA Zwykłej Spółki SA: Najprostsze zwyczajne walne sprawozdawcze

Szczegóły pod adresem: https://seg.org.pl/pl/symulacja-wza-zwyklej-spolki-sa-najprostsze-zwyczajne-walne-sprawozdawcze-dodatkowy-termin