KMD LEGAL partnerem forum sporów korporacyjnych organizowanego przez SEG 6 października 2021 r.

Pragniemy poinformować o objęciu przez Kancelarię KMD Legal partnerstwa merytorycznego w XI Forum Sporów Korporacyjnych organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG).

Wspomniane szkolenie KMD.Legal, pt.: „Zmiana układu sił w spółce i grupie kapitałowej”, zaplanowane w ramach ww. Forum na dzień 6 października 2021 r., koncentrować się będzie wokół relacji pomiędzy organami spółki.

Kancelarię reprezentować będzie jej partner mec. Marcin Marczuk, który podczas planowanego panelu dyskusyjnego poruszy zagadnienia związane z uchwalanym świeżo prawem holdingowym (relacje pomiędzy walnym zgromadzeniem, zarządem i rady), oraz skutkami korporacyjnymi zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych spółek kapitałowych (w tym m.in. nowe kompetencje zarządu, nowe obowiązki zarządu wobec rady, nowe kompetencje rady, zmiana zasad współpracy rady z biegłym rewidentem, nowe kompetencje walnego zgromadzenia).

Ze szczegółowym programem XI Forum będzie można zapoznać się już wkrótce pod adresem: https://www.seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/konferencja-xi-fsk-zmiana-ukladu-sil-w-spolce-i-grupie-kapitalowej-transmisja-online 

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konferencji.