Start Klauzula GPDR

Szanowny Użytkowniku, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Niniejsza zgoda w każdym czasie może zostać przez Ciebie odwołana.

Kancelaria informuje, iż:

 • gromadzi dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkowników strony internetowej kmd.legal, przy użyciu plików cookies;
 • administratorem danych osobowych jest Kancelaria Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa;
 • będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celach:
 1. dopasowania treści strony i tematyki materiałów do jego zainteresowań;
 2. zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym wykrycia oszustw i nadużyć;
 3. dokonywania pomiarów, które pozwalają Kancelarii udoskonalać jej usługi.
 • okres przechowywania danych osobowych Użytkowania będzie trwać do czasu realizacji celu przetwarzania bądź wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Użytkownika;
 • podanie danych osobowych przez użytkownika nie jest obowiązkiem ustawowym, jest ono całkowicie dobrowolne;
 • zamierza przekazać dane Użytkownika podmiotowi, z którymi podpisała stosowną umowę powierzenia tj. zarządzającemu stroną www oraz administratorowi Google
 • nie zamierza przekazywać danych Użytkownika poza obszar Europejskiego Terenu Gospodarczego;
 • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. złożenie wniosku o:
 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenie przetwarzania danych;
 • dostęp do danych (informacja o przetwarzanych danych oraz ich udostępnienie ich kopii);
 • przeniesienie danych (zgodnie z art. 20 RODO)

realizacja wyżej wskazanych uprawnień nastąpi w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia Kancelarii żądania.

 1. prawo sprzeciwu;
 2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii jest Pan Maciej Geromin, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, e-mail: biuro@kmd.legal