Kancelaria Partnerem Merytorycznym XII Forum Sporów Korporacyjnych (05 października 2022 r.)

Kancelaria KMD.Legal, jako partner merytoryczny, zaprasza na kolejną edycję Forum Sporów Korporacyjnych organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, które odbędzie się 5 października 2022 roku w Sali Notowań Warszawskiej GPW.
W ramach Forum omówimy skutki praktyczne zasadniczych zmian w zasadach funkcjonowania organów spółki akcyjnej oraz wprowadzenia do KSH zasady osądu biznesowego.
Dokonamy także próby wykładni pojęcia „tajemnica spółki” wprowadzonego do KSH.
Szczycimy się stałą obecnością prawników naszej Kancelarii na cieszącym się ogromnym powodzeniem Forum, które stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń korporacyjnych spółek publicznych z doradcami.

Będziemy zobowiązani za Państwa obecność i uczestnictwo.

Link do wydarzenia: https://www.seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/konferencja-xii-fsk-odpowiedzialnosc-organow-w-ramach-spolki-i-grupy-kapitalowej-transmisja-online