Kancelaria przeprowadziła proces skupu akcji własnych J.W. Construction S.A. poprzez ogłoszenie publiczne skierowane do wszystkich akcjonariuszy Emitenta. Proces wsparli Mec. Marcin Marczuk i Mec. Łukasz Świątek