II wydania komentarza do upadłości konsumenckiej

W sprzedaży pojawiło się drugie, uzupełnione wydanie komentarza do znowelizowanej procedury upadłości konsumenckiej, której współredaktorem i współautorem jest adw. Maciej Geromin. W publikacji omówiono praktyczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem upadłości konsumenckiej w oparciu o analizę orzecznictwa i pragmatyki postępowania sądu upadłościowego oraz uczestników postępowania. Jest to drugie wydanie praktycznego komentarza do upadłości konsumenckiej uznanego grona ekspertów, którzy współtworzyli regulacje nowej upadłości konsumenckiej.