Identyfikacja akcjonariuszy przez spółkę publiczną po implementacji Dyrektywy SRD II

Artykuł mec. Marcina Marczuka i mec. Łukasza Świątka w wydaniu Parkietu z 17.09.2020 r.
Prawnicy Kancelarii poruszają w nim zagadnienia związane z implementacją Dyrektywy SRD II do polskiego porządku prawnego i dostrzeżonymi jej wadami. W szczególności odnoszą się w nim do zakresu zmian w relacji spółka giełdowa i jej akcjonariusz, praktycznych sposobów wykorzystywania nowego kanałów komunikacji spółki z jej akcjonariuszem oraz sposobów postępowania z pozyskanymi przez spółkę giełdową danymi osobowymi. Więcej na ten temat można przeczytać w odnośnym wydaniu „Parkietu”.

https://www.parkiet.com/Akademia-Parkietu/309209984-Identyfikacja-akcjonariuszy-przez-spolke-publiczna.html