Doradztwo prawne Kancelarii przy zatwierdzeniu prospektu Sygnity S.A.

Kancelaria  świadczyła usługi doradztwa prawnego przy zatwierdzeniu prospektu Sygnity S.A., sporządzonym w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z oraz akcji serii AA (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.). Decyzja KNF z dnia 16.10.2019 r. Jest to drugi Prospekt zatwierdzony przez KNF pod rządami nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu (…). W proces zaangażowani byli mec. Marcin Marczuk oraz mec. Łukasz Świątek.