Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Od 1 lipca br. obowiązują nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN2021”). Zostały w nich zawarte zagadnienia ESG, dotyczące w szczególności różnorodności w składzie organów spółek, wynagrodzeń członków rady nadzorczej, kwestii ochrony klimatu czy też zrównoważonego rozwoju. Z dniem 1 lipca br. zmianie uległo też brzmienie § 29 Regulaminu GPW. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym spółki mają obowiązek opublikowania zarówno informacji odnośnie zasad DPS2021, które stosują, jak i tych których nie stosują, a nie tak jak do tej pory tylko o niestosowaniu niektórych zasad. Nowością przygotowaną przez GPW jest Skaner Dobrych Praktyk, który umożliwi każdemu zainteresowanemu podmiotowi sprawdzenie stanu stosowania DPSN2021 przez spółki publiczne. Na poniższej infografice zamieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące DPSN2021 wraz z terminarzem oraz ścieżkami dostępu do najistotniejszych dokumentów związanych z DPSN2021.