Kategoria: Aktualności

Komentarz autorstwa prawników kancelarii – adw. Łukasza Strycharczyka oraz junior associate Mateusza Hołdy opublikowany w Ius.Focus Prawo karne 2/2022

W ramach Ius.Focus, cyklicznego przeglądu orzecznictwa prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono bieżącą analizę spraw karnych, ukazał się komentarz prawników kancelarii – junior associate Mateusza Hołdy oraz adwokata Łukasza Strycharczyka poświęcony dwóm istotnym uchwałom Sądu Najwyższego dotyczącym przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz analogicznych przepisów ustawy Prawo

Dokument stworzony przez prawników Kancelarii w sprawie możliwości zgłoszenia dotąd nieujawnionych dochodów w celu ich opodatkowania na gruncie Polskiego Ładu

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szczególnej instytucji umożlwiającej zadeklarowanie dotąd nieujawnionych dochodów w celu ich opodatkowania, czyli przejściowym ryczałtem od dochodu. Wspomniana instytucja zostanie wprowadzona na grunt prawa polskiego ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz.

Felieton autorstwa prof. Michała Królikowskiego dotyczący zmian w kodeksie karnym wynikających z tzw. „ustawy antykorupcyjnej”

W ramach cyklu felietonów publikowanych przez wydawnictwo C.H. Beck ukazał się felieton prof. Michała Królikowskiego poświęcony uchwalonej niedawno ustawie „antykorupcyjnej” nowelizującej między innymi Kodeks karny oraz szereg innych ustaw. Ustawa ta wchodzi w życie otoczona wieloma kontrowersjami. Wprowadza do Kodeksu nowy środek karny polegający na zakazie zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach

Komentarz autorstwa prawników kancelarii – junior associate Mateusza Hołdy oraz adw. Łukasza Strycharczyka opublikowany w Ius.Focus Prawo karne 11/2021

W ramach Ius.Focus, cyklicznego przeglądu orzecznictwa prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono bieżącą analizę spraw karnych, ukazał się komentarz prawników kancelarii – junior associate Mateusza Hołdy oraz adwokata Łukasza Strycharczyka poświęcony samowolnemu opuszczenia miejsca pracy przez skazanego, zatrudnionego poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta, w kontekście czynności sprawczej czynu z art 242 § 1

Partner kancelarii – prof. Michał Królikowski powołany na Arbitra Stałego II kadencji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Miło nam poinformować, że Zarządzeniem nr 010-48/21 Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Arbitrów Stałych, Mediatorów Stałych i Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Partner Kancelarii KMD.Legal – prof. Michał Królikowski został powołany na czteroletnią kadencję do funkcji Arbitra Stałego II kadencji Sądu Polubownego

Udział KMD Legal w Konferencji forum sporów korporacyjnych oraz wywiad z prof. Michałem Królikowskim

Z przyjemnością informujemy, że 6 października 2021 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyła się Konferencja XI FSK: „Zmiana układu sił w spółce i grupie kapitałowej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), której partnerem merytorycznym została m. in. Kancelaria KMD Legal. Prawnicy naszej Kancelarii – partnerzy mec. Marcin Marczuk i prof. Michał Królikowski oraz senior