Kategoria: Aktualności

Doradztwo Kancelarii na rzecz 11 bit studios S.A. w zakresie zawarcia umowy wydawniczej oraz inwestycji w equity spółki z branży gier komputerowych

Kancelaria KMD.Legal doradzała 11 bit studios S.A. w zakresie zawarcia umowy wydawniczej gry Niezwyciężony (The Invincible) oraz co do nabycia pakietu mniejszościowego w notowanej na New Connect spółce z branży gier komputerowych pod firmą Starward Industries S.A. 11 bit studios S.A. jest topową spółką publiczną specjalizującą się na skalę międzynarodową w produkcji i wydawaniu gier

Partner kancelarii – Marcin Marczuk powołany na stanowisko Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Miło nam poinformować, że w dniu 23 czerwca br., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Partner Kancelarii KMD Legal – Marcin Marczuk został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu

Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – adwokata Macieja Mierzejewskiego, Stanisława Kędziora oraz Hanny Szczepańskiej w Ius.Focus Prawo karne 06/2022

Po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck, cyklicznego przeglądu orzecznictwa – podjęli się oceny prawnej jednej z uchwał Sądu Najwyższego. Komentarz autorstwa adwokata Macieja Mierzejewskiego, Stanisława Kędziora oraz Hanny Szczepańskiej odnosi się do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt: I KZP

SYGNALIŚCI – NOWE OBOWIĄZKI SPÓŁEK W SYSTEMIE COMPLIANCE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim opracowaniem przygotowanym przez prawników Kancelarii, dotyczącym najważniejszych obowiązków wprowadzanych projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów). W założeniu projektowana ustawa doprowadzić ma do skuteczniejszego wykrywania przypadków naruszeń prawa i ścigania ich sprawców. Kluczową rolę w projektowanym systemie odegrać mają tzw. sygnaliści, czyli osoby zgłaszające lub

Udział KMD Legal w XIII Kongresie Prawników SEG

W dniach 6-7 kwietnia 2022 roku odbyła się XIII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, którego tytuł partnera merytorycznego sprawowała KMD Legal. W trakcie pierwszego dnia szkoleń uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w blokach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom istotnym z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Prelekcje obejmowały, m.in.: tematykę kar umownych, zmian KSH w zakresie grup

Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – junior associate Hanny Szczepańskiej oraz adwokata Macieja Mierzejewskiego w Ius.Focus Prawo karne 03/2022

W ramach Ius.Focus – prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck cyklicznego przeglądu orzecznictwa, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono przegląd oraz analizę spraw karnych, ukazał się komentarz junior associate Hanny Szczepańskiej oraz adwokata Macieja Mierzejewskiego do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt: II AKa 154/21, w którym Sąd pochylił się nad