Kategoria: Aktualności

Artykuł mec. Marcina Marczuka i mec. Łukasza Świątka w kwartalniku „Parkiet”

Na łamach kwartalnika ekonomicznego dla zaawansowanych inwestorów i emitentów „Parkiet” Nr 2/2020 partner Kancelarii mec. Marcin Marczuk i senior associate Łukasz Świątek udzielili komentarza do pytań emitentów, dotyczących kluczowego ryzyka prawnego związanego z organizacją zdalnego walnego zgromadzenia („e-WZ”). W artykule wskazują na czynności, które należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko związane z e-WZ, a także wskazują

Kancelaria KMD Legal współorganizatorem webinarium SEG pt.: „Trudne informacje poufne”

Pragniemy poinformować o naszej prelekcji podczas webinarium pt.: „Trudne informacje poufne” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 roku w godz. 11:00-12:30. Webinarium  adresowane jest do przedstawicieli spółek publicznych uczestników SEG. Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia: Prowadzenie negocjacji (identyfikacja momentu cenotwórczości w procesie negocjacji; korzyści i zagrożenia z

Artykuł mec. Arkadiusza Górskiego oraz mec. Łukasza Świątka w Rzeczpospolitej

W internetowym wydaniu Rzeczpospolitej ukazała się wspólna analiza mec. Arkadiusza Górskiego oraz mec. Łukasza Świątka na temat projektowanych rozwiązań w nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zakładających objęcie wszystkich instytucji obowiązanych (w tym adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych), obowiązkiem informowania ministra finansów o zidentyfikowanych rozbieżnościach pomiędzy

Uwagi instytucji do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dnia 7 maja 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) zgłoszone przez m.in. Narodowy Bank Polski („NBP”), Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”),Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”). Katalog najistotniejszych uwag został

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wpłynie na procedury instytucji obowiązanych

W dniu 4 marca 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lutego 2020 roku („Projekt”). Celem projektu jest implementacja tzw. Dyrektywy V AML, na co państwa członkowskie UE miały czas