Kategoria: Aktualności

Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – adwokata Macieja Mierzejewskiego, Mateusza Hołdy oraz Mateusza Tyszki w Ius.Focus Prawo karne (marzec 2023)

Miło nam poinformować, że po raz kolejny prawnicy KMD Legal – w ramach cyklicznego przeglądu orzecznictwa Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck – podjęli się oceny prawnej jednego z aktualnych orzeczeń Sądu Najwyższego istotnego dla wykładni prawa karnego. Komentarz autorstwa adwokata Macieja Mierzejewskiego, junior associate Mateusza Hołdy oraz junior associate Mateusza Tyszki odnosi się do wyroku

Partnerzy kancelarii, prof. Michał Królikowski oraz r.pr. Marcin Marczuk, współautorami Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego

Wydawnictwo C.H. Beck opublikowało IV wydanie „Prawa rynku kapitałowego. Tom II. Komentarz” pod redakcją prof. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy. Komentarz został przygotowany przez grono doświadczonych ekspertów, wśród których znaleźli się partnerzy kancelarii – prof. Michał Królikowski oraz r.pr. Marcin Marczuk. Dwutomowe dzieło stanowi najobszerniejsze na rynku omówienie: ustawy o

Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk oraz Mateusz Hołdy w Ius.Focus Prawo karne 09/2022

Miło nam poinformować, że po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach cyklicznego przeglądu orzecznictwa Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck – podjęli się oceny prawnej jednego z aktualnych orzeczeń Sądu Najwyższego istotnych dla wykładni prawa karnego. Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk oraz junior associate Mateusza Hołdy odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17

Adwokat Joanna Kruszyńska prelegentką w ramach warsztatów „Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH”

Mecenas Joanna Kruszyńska została zaproszona do udziału w charakterze prelegentki w szkoleniu „Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH”. Wydarzenie organizowane przez MMC Polska odbędzie się online w dniu 14 grudnia 2022 r. Warsztaty organizowane są w związku z wejściem w życie 13 października br. ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy –

Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk w Ius.Focus Prawo karne 08/2022

Po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck, cyklicznego przeglądu orzecznictwa – podjęli się oceny prawnej jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego. Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt: IV KK 666/21, w którym rozróżniono stan „po użyciu” i

Komentarz autorstwa prawnika Kancelarii – adwokata Arkadiusza Górskiego w Dzienniku Gazeta Prawna

W dzisiejszym (5 września 2022 r.) internetowym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna, prawnik Kancelarii KMD.Legal – adw. Arkadiusz Górski komentuje nowy projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który opublikowany został w dniu 2 września 2022 r. na stronach RCL. Zmiany choć daleko idący, to już mniej kontrowersyjne niż przewidywały