Kategoria: Aktualności

KONTROWERSJE WOKÓŁ USTAWY AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (potocznie nazywanej ustawą AML; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593) po raz kolejny powoduje wątpliwości interpretacyjne, tym razem w obszarze obowiązków stosowania przepisów ustawy przez menedżerów będących na tzw. kontraktach B2B i wykonujących swoją funkcję jako odrębny od spółki przedsiębiorca. Na łamach Dziennika Gazety Prawnej odpowiedzi

PUBLIKACJA PRAWNIKÓW KANCELARII POŚWIĘCONA PROJEKTOWI USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów) powrócił w zmienionej odsłonie i ma szanse w niedługim czasie trafić do Sejmu. Oznacza to, że przedsiębiorcy prywatni, ale też znaczna część podmiotów publicznych musi sprawdzić, czy zostanie objęta regulacjami i obowiązkami ustawy. Sankcje za niestosowanie jej przepisów mogą okazać się dotkliwie. Ochrona sygnalistów, jak

Partner kancelarii – Marcin Marczuk powołany na stanowisko Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Miło nam poinformować, że w dniu 23 czerwca br., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Partner Kancelarii KMD Legal – Marcin Marczuk został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu

Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – adwokata Macieja Mierzejewskiego, Stanisława Kędziora oraz Hanny Szczepańskiej w Ius.Focus Prawo karne 06/2022

Po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck, cyklicznego przeglądu orzecznictwa – podjęli się oceny prawnej jednej z uchwał Sądu Najwyższego. Komentarz autorstwa adwokata Macieja Mierzejewskiego, Stanisława Kędziora oraz Hanny Szczepańskiej odnosi się do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt: I KZP

SYGNALIŚCI – NOWE OBOWIĄZKI SPÓŁEK W SYSTEMIE COMPLIANCE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim opracowaniem przygotowanym przez prawników Kancelarii, dotyczącym najważniejszych obowiązków wprowadzanych projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów). W założeniu projektowana ustawa doprowadzić ma do skuteczniejszego wykrywania przypadków naruszeń prawa i ścigania ich sprawców. Kluczową rolę w projektowanym systemie odegrać mają tzw. sygnaliści, czyli osoby zgłaszające lub

Udział KMD Legal w XIII Kongresie Prawników SEG

W dniach 6-7 kwietnia 2022 roku odbyła się XIII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, którego tytuł partnera merytorycznego sprawowała KMD Legal. W trakcie pierwszego dnia szkoleń uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w blokach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom istotnym z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Prelekcje obejmowały, m.in.: tematykę kar umownych, zmian KSH w zakresie grup