Kategoria: Aktualności

KMD LEGAL partnerem forum sporów korporacyjnych organizowanego przez SEG 6 października 2021 r.

Pragniemy poinformować o objęciu przez Kancelarię KMD Legal partnerstwa merytorycznego w XI Forum Sporów Korporacyjnych organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG). Wspomniane szkolenie KMD.Legal, pt.: „Zmiana układu sił w spółce i grupie kapitałowej”, zaplanowane w ramach ww. Forum na dzień 6 października 2021 r., koncentrować się będzie wokół relacji pomiędzy organami spółki. Kancelarię reprezentować będzie

KMD LEGAL partnerem forum Rad Nadzorczych organizowanego przez SEG 22 września 2021 r.

Mamy przyjemność poinformować o objęciu przez Kancelarię KMD Legal partnerstwa merytorycznego Forum Rad Nadzorczych organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG). Konferencja w ramach corocznego Forum Rad Nadzorczych odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. i poświęcona jest w tym roku tematyce „Nowych wymogów wobec członków RN”. Partner Kancelarii mec. Marcin Marczuk poruszy w jego

ZAPOWIEDŹ NOWELI KSH

Od sierpnia 2020 r. procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), który obecnie opiniowany jest przez Komisję Prawniczą. Na podstawie ww. ustawy wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Projekt zakłada przyznanie im szerszych kompetencji oraz adekwatnie odpowiedzialności, które zapewnić mają sprawowanie bardziej efektywnego

Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – junior associate Hanny Szczepańskiej, adwokata Łukasza Strycharczyka i adwokata Macieja Mierzejewskiego dotyczący istotności momentu powstania obawy spełniania groźby karalnej dla bytu czynu z art. 190 § 1 k.k. zamieszczony w Ius.Focus Prawo karne 2021/6

W ramach Ius.Focus – prowadzonego przez wydawnictwo C.H.Beck cyklicznego przeglądu orzecznictwa, w którym kancelarii KMD.Legal powierzono przegląd oraz analizę spraw karnych, ukazał się komentarz poświęcony zagadnieniu koincydencji czasowej pomiędzy wyrażeniem groźby karalnej, a powstaniem u zagrożonego obawy jej spełnienia. Przedmiotem oceny było postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2020 r., sygn. akt V KK

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Od 1 lipca br. obowiązują nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN2021”). Zostały w nich zawarte zagadnienia ESG, dotyczące w szczególności różnorodności w składzie organów spółek, wynagrodzeń członków rady nadzorczej, kwestii ochrony klimatu czy też zrównoważonego rozwoju. Z dniem 1 lipca br. zmianie uległo też brzmienie § 29 Regulaminu GPW. W aktualnie obowiązującym