Aktualności

Komentarz autorstwa prawników Kancelarii – adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk oraz Mateusz Hołdy w Ius.Focus Prawo karne 09/2022

Miło nam poinformować, że po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach cyklicznego przeglądu orzecznictwa Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck – podjęli się oceny prawnej jednego z aktualnych orzeczeń Sądu Najwyższego istotnych dla wykładni prawa karnego. Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk oraz junior associate Mateusza Hołdy odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17

Adwokat Joanna Kruszyńska prelegentką w ramach warsztatów „Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH”

Mecenas Joanna Kruszyńska została zaproszona do udziału w charakterze prelegentki w szkoleniu „Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH”. Wydarzenie organizowane przez MMC Polska odbędzie się online w dniu 14 grudnia 2022 r. Warsztaty organizowane są w związku z wejściem w życie 13 października br. ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy –

Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk w Ius.Focus Prawo karne 08/2022

Po raz kolejny prawnicy KMD.Legal – w ramach Ius.Focus wydawanego przez wydawnictwo C.H.Beck, cyklicznego przeglądu orzecznictwa – podjęli się oceny prawnej jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego. Komentarz autorstwa adwokat Pauliny Sątowskiej-Strycharczyk odnosi się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt: IV KK 666/21, w którym rozróżniono stan „po użyciu” i

Komentarz autorstwa prawnika Kancelarii – adwokata Arkadiusza Górskiego w Dzienniku Gazeta Prawna

W dzisiejszym (5 września 2022 r.) internetowym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna, prawnik Kancelarii KMD.Legal – adw. Arkadiusz Górski komentuje nowy projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który opublikowany został w dniu 2 września 2022 r. na stronach RCL. Zmiany choć daleko idący, to już mniej kontrowersyjne niż przewidywały

Udział Kancelarii KMD.Legal w Forum Rad Nadzorczych „Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych”

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, PwC oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprosiło prawników Kancelarii KMD.Legal do autorskiej prelekcji w trakcie webinarium w ramach Forum Rad Nadzorczych pt.: „Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych„, które odbędzie się 28 września 2022 roku w godz. 10:00-13:05. Podczas webinarium zostaną omówione następujące zagadnienia: Nowe uprawnienia rad nadzorczych Obowiązki rad wynikające z ustawy o sygnalistach Harmonogram

Kancelaria Partnerem Merytorycznym XII Forum Sporów Korporacyjnych (05 października 2022 r.)

Kancelaria KMD.Legal, jako partner merytoryczny, zaprasza na kolejną edycję Forum Sporów Korporacyjnych organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, które odbędzie się 5 października 2022 roku w Sali Notowań Warszawskiej GPW. W ramach Forum omówimy skutki praktyczne zasadniczych zmian w zasadach funkcjonowania organów spółki akcyjnej oraz wprowadzenia do KSH zasady osądu biznesowego. Dokonamy także próby wykładni pojęcia