Aktualności

Sukces Kancelarii w postępowaniu prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Kancelaria KMG Legal reprezentowana przez prof. Michała Królikowskiego w dniu dzisiejszym odniosła sukces w postępowaniu prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, VIII Wydziałem Zamiejscowym w Radomiu, toczącym się w przedmiocie wygaszenia mandatu Prezydenta Miasta Radomia. Sąd w pełni podzielił argumentację zawartą w skardze KMG Legal i uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego wygaszające mandat Pana

Kancelaria KMG partnerem IX Kongresu Prawników SEG

Kancelaria Partnerem IX Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, który odbywał się w dniach 13-14 lutego 2018 roku w Jachrance. Partnerzy Kancelarii: prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski oraz mec. Maciej Geromin poprowadzili panel pod tytułem „Manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji”, zaś mec. Marcin Marczuk prezentował czynności notariusza podczas fikcyjnego  ZWZ Zwykłej Spółki S.A. Drugiego

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o upadłość celowej spółki deweloperskiej

Prof. Michała Królikowskiego i mec. Łukasza Strycharczyka w najnowszym numerze czasopisma KIDR – Doradcy restrukturyzacyjnym koncentrują się na omówieniu relacji prawno-gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć deweloperskich a oceną prawnokarną. Artykuł zawiera niezwykle praktyczną i ważką z punktu widzenia obrotu gospodarczego analizę zagadnienia rozumienia zasad odpowiedzialności karnej zarządu w wypadku niewypłacalności dewelopera. Autorzy, opierając się na

Możliwość podniesienia zarzutu bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika na etapie tworzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności

Artkuł prawników kancelarii Królikowski Marczuk Geromin w najnowszym numerze czasopisma KIDR – Doradcy restrukturyzacyjnym [link: http://kidr.pl/kwartalnik-doradca-restrukturyzacyjny]. W treści artykułu autorstwa Macieja Geromina i Mateusza Mickiewicza dzielimy się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami nad możliwością ochrony praw dłużnika przed nadmiernością zabezpieczeń paraliżujących postepowania restrukturyzacyjne, z drugiej strony podpowiadamy wierzycielom czego nie robić, aby nie narazić się na

Kancelaria Królikowski Marczuk Geromin na IX Kongresie Prawa Upadłościowego INSO 2017

Adw. Maciej Geromin, apl. adw. Arkadiusz Górski oraz apl. adw. Łukasz Strycharczyk z kancelarii Królikowski Marczuk Geromin byli panelistami IX Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego INSO 2017 organizowanego przez Instytut Allerhanda [link: http://kongresy.allerhand.pl/inso/], który odbył się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Warszawie. W trakcie konferencji adw. Maciej Geromin podzielił się praktycznymi przemyśleniami w zakresie

II wydania komentarza do upadłości konsumenckiej

W sprzedaży pojawiło się drugie, uzupełnione wydanie komentarza do znowelizowanej procedury upadłości konsumenckiej, której współredaktorem i współautorem jest adw. Maciej Geromin. W publikacji omówiono praktyczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem upadłości konsumenckiej w oparciu o analizę orzecznictwa i pragmatyki postępowania sądu upadłościowego oraz uczestników postępowania. Jest to drugie wydanie praktycznego komentarza do upadłości konsumenckiej uznanego grona