Associate partner kancelarii Prof. Paweł Wiliński Sędzią Sądu Najwyższego

Z ogromną satysfakcją informujemy, że dotychczasowy associate partner kancelarii – prof. Paweł Wiliński, odebrał w dniu 8 listopada 2018 roku z rąk Prezydenta nominację na funkcję sędziego Sądu Najwyższego. Jest to dla nas prawdziwy zaszczyt i dowód na to, że Prawnicy z naszej kancelarii cieszą się szerokim uznaniem wynikającym z ich kompetencji merytorycznej.