Artykuł Mec. Świątka i Mec. Geromina w nowym numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego

W 14 numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego – kwartalnika KIDR – Mec. Maciej Geromin i Mec. Łukasz Świątek w artykule „Sytuacja prawna obligatariuszy na wypadek ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji emitenta” porządkują najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia interesu Obligatariuszy przy uwzględnieniu sposobu zabezpieczenia obligacji.