Artykuł mec. Marcina Marczuka i mec. Łukasza Świątka w kwartalniku „Parkiet”

Na łamach kwartalnika ekonomicznego dla zaawansowanych inwestorów i emitentów „Parkiet” Nr 2/2020 partner Kancelarii mec. Marcin Marczuk i senior associate Łukasz Świątek udzielili komentarza do pytań emitentów, dotyczących kluczowego ryzyka prawnego związanego z organizacją zdalnego walnego zgromadzenia („e-WZ”). W artykule wskazują na czynności, które należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko związane z e-WZ, a także wskazują na to jak znaleźć kompromis pomiędzy oczekiwaniami uczestników zdalnych i „fizycznych” i podkreślają najważniejszy czynnik w przeprowadzeniu e-WZ, jakim jest odpowiedni dobór i przygotowanie przewodniczącego e-WZ. Więcej na temat można przeczytać w najnowszym wydaniu „Parkietu”.