Artykuł mec. Krawczyka, mec. Geromina oraz mec. Sukiennik w nowym numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego

 W najnowszym 17. numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego – czasopisma KIDR – mec. Marcin Krawczyk, mec. Maciej Geromin i mec. Alicja Sukiennik w artykule pod tytułem „Funkcjonowanie rady nadzorczej w postępowaniu upadłościowym” wzięli pod lupę sytuację prawną oraz faktyczną rady nadzorczej podczas postępowania upadłościowego.

Analizie poddane zostały takie zagadnienia jak kompetencje rady nadzorczej w razie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego, bieżące oraz zaległe wynagrodzenia członków rady nadzorczej w trakcie postępowania upadłościowego, a także funkcjonowanie kadłubowej rady nadzorczej w toku tego postępowania.