Artykuł mec. Arkadiusza Górskiego oraz mec. Łukasza Świątka w Rzeczpospolitej

W internetowym wydaniu Rzeczpospolitej ukazała się wspólna analiza mec. Arkadiusza Górskiego oraz mec. Łukasza Świątka na temat projektowanych rozwiązań w nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zakładających objęcie wszystkich instytucji obowiązanych (w tym adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych), obowiązkiem informowania ministra finansów o zidentyfikowanych rozbieżnościach pomiędzy ustalonym przez instytucję obowiązaną beneficjentem rzeczywistym klienta a beneficjentem rzeczywistym ujawnionym przez klienta w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Link to treści artykułu poniżej: https://www.rp.pl/Komercyjne/305189949-Adwokaci-moga-stracic-klientow-z-branzy-nieruchomosci.html