Artykuł Ekspertów kancelarii KMG, prof. Michała Królikowskiego oraz Arkadiusza Górskiego, w numerze 4/2018 ius.focus

Zagadnieniem przewodnim artykułu jest sytuacja procesowa oskarżonego w przypadku procedowania sądu pomimo usprawiedliwiania przez oskarżonego niestawiennictwa  na rozprawie i złożenia wniosku o nieprzeprowadzanie jej pod jego nieobecność.