Artykuł Ekspertów kancelarii KMG, prof. Michała Królikowskiego oraz Arkadiusza Górskiego, w numerze 08/2018 ius.focus

W artykule autorzy wskazują, że okres tymczasowego aresztowania zaliczony następnie na poczet kary pozbawienia wolności powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu okresu pozbawienia wolności w kontekście zaistnienia warunków recydywy, jak również w odniesieniu do innych instytucji prawa materialnego, jak np. przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia części kary.