Artykuł ekspertów kancelarii KMG Legal, prof. Michała Królikowskiego oraz Arkadiusza Górskiego, w numerze 12[2/2018] Doradcy Restrukturyzacyjnego

Temat zamieszczonego artykułu to: „Pozorna czy realna kolizja obowiązków? Relacja art. 302 kk do art. 57 i 77 kks.” Publikacja omawia problematykę współwystępowania norm prawnokarnych o różnych dyspozycjach, które znajdują zastosowania jednocześnie w danej sytuacji. Problem ten jest szczególnie widoczny na gruncie Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego w odniesieniu do kolejności zaspokajania wierzytelności w sytuacji, w której dłużnik nie posiada odpowiednich środków na zaspokojenie wszystkich zobowiązań.