Adwokat Joanna Kruszyńska prelegentką w ramach warsztatów „Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH”

Mecenas Joanna Kruszyńska została zaproszona do udziału w charakterze prelegentki w szkoleniu „Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH”. Wydarzenie organizowane przez MMC Polska odbędzie się online w dniu 14 grudnia 2022 r.

Warsztaty organizowane są w związku z wejściem w życie 13 października br. ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807 z późn. zm.), a wraz z nią szeregu zmian w zakresie zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi czy funkcjonowania grup spółek.

Mecenas Kruszyńska w ramach swojego wystąpienia skupi się na pozycji doradcy Rady Nadzorczej, zwracając szczególną uwagę na kwestie takie jak:

  • pozycja doradcy przed nowelizacją,
  • cele nowelizacji KSH, konstrukcja przepisu,
  • wymagania stawiane doradcom RN,
  • tryb powołania doradcy RN, forma kontraktacji,
  • ograniczenia doradcy RN,
  • uprawnienia doradcy RN, żądanie informacji doradcy RN, krąg podmiotów, terminy,
  • obowiązki doradcy RN względem RN – sposób dokumentacji dzieła/utworu, tajemnica spółki a powinność doradcy,
  • możliwe sankcje za nieprzekazanie informacji doradcy RN,
  • doradca RN a odpowiedzialność członka RN,
  • prawa i obowiązki informacyjne w zakresie efektu pracy doradcy względem kręgu właścicielskiego spółki.

 

Zachęcamy do udziału!

Link do wydarzenia: Kongresy, Gale, Konferencje, Szkolenia Twarde i Miękkie – MMC Polska