Adw. Maciej Geromin – partner KMG Legal prelegentem VIII Europejskiego Kongresu Finansowego

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. adw. Maciej Geromin uczestniczył w VIII Europejskim Kongresie Finansowym w Gdańsku i Sopocie. Tematem wystąpienia mec. Geromina była kwestia zasad udzielania i badania dopuszczalności udzielania pomocy publicznej w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. Zagadnienie to zostało omówione w ramach panelu „Jak spowodować aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje”.