Adw. Maciej Geromin – partner KMG Legal delegatem RP na posiedzeniu V Grupy Roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego

W dniach 7-11 maja 2018 r. adw. Maciej Geromin uczestniczył w 53 posiedzeniu V Grupy roboczej ds. prawa upadłościowego Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. międzynarodowego prawa handlu (UNCITRAL). W zgromadzeniu plenarnym uczestniczyli przedstawiciele blisko 100 państw członków UNCITRAL, obserwatorów i ekspertów międzynarodowego prawa upadłościowego. Efektem prac grupy było opracowanie i przyjęcie szeregu istotnych dla międzynarodowego prawa upadłościowego dokumentów: (a) zmian w prawie modelowym UNCITRAL w zakresie rozpoznawania i wykonywania orzeczeń upadłościowych; (b) zmian w prawie modelowym UNCITRAL w zakresie postępowań upadłościowych dotyczących grup spółek oraz (c) zasad postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych względem małych i średnich przedsiębiorstw. Warto przypomnieć, że prawo modelowe UNCITRAL stanowi podwaliny pod przepisy niemal każdej krajowej regulacji z zakresu międzynarodowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także ma wpływ na kształt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.