Prof. Michał Królikowski członkiem Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Wydziału Prawa i Administracji powołała prof. Michała Królikowskiego, partnera kancelarii na członka Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa. Ten nowy organ uniwersytecki rozstrzyga o modelu kształcenia prawniczego oraz przygotowaniu młodych prawników do wykonywania zawodu. Kancelaria od dawna korzysta ze stałej współpracy ze środowiskiem naukowym, zwłaszcza Uniwersytetu Warszawskiego, stąd powołanie to traktujemy również jako docenienie naszej kompetencji w zakresie świadczenia usług prawniczych, którą warto w ocenie Rady Wydziału wykorzystać w programowaniu kształcenia uniwersyteckiego.